somebody from sweden

behöver hjälp med dessa

Skapa ett program där användaren kan ange ett tre siffriga tal och programmet räknar ut siffersumman. se programexempel nedan:

Ange ett tresiffrigt tal: 547
Siffersumman av 547 är 16

Siffersumman är summan av de enskilda siffrorna i talet. I exemplet ovan angav användare 547 och siffersumman beräknas då 5+4+7=16

Skapa ett program för betygsättning av filmer. Programmet ska vara utformat så att man kan mata in betyget från tre olika filmrecensenter. Programmet räknar sedan en medelpoäng räknar sedan en medelpoäng av de angivna betygen och avrundar till närmast heltal. Betyget visas sedan som stjärnor. Man kan ge omdömen för oändligt många filmer och programmet avslutas när man inte matar in någon filmtitel (enbart enter tryckning). Användaren börjar alltså med att ange en filmtitel, sedan tre st betyg vilket därefter visas som stjärnor(medeltalet). Sedan följer ny möjlighet att mata in en filmtitel osv ända tills man inte skriver någon titel utan enbart trycker på Enter.

Exempel

Filmens titel: X-MEN
Filmrecensent 1 ger betyget: 4
Filmrecensent 2 ger betyget: 5
Filmrecensent 3 ger betyget: 4
—————————————————
X-MEN * * * *

Filmens titel: DJUNGELBOKEN
Filmrecensent 1 ger betyget: 5
Filmrecensent 2 ger betyget: 5
Filmrecensent 3 ger betyget: 4
—————————————————
DJUNGELBOKEN * * * * *
We might be able to help you if you tell us what it is that you're having problems with but don't expect anyone to do your homework for you.

P.S. This is an English forum so please write in English.
Furthermore, do not doublepost. You have already a thread: http://www.cplusplus.com/forum/beginner/227182/
Registered users can post here. Sign in or register to post.