User profile: MandyMason5

User info
User name:MandyMason5
Name:Mandy Mason
Location:Hanoi
Website:http://giupviechongdoan.com/chinh-sach/chinh-sach-phap-ly-cho-nghe-giup-viec-tai-viet-nam/
Bio:Dưới đây là những thông tin hành lang pháp lý cho nghề giúp việc. Chị em đi làm cần nắm rõ để biết vai trò, nhiệm vụ, quyền lợi của mình đến đâu để đảm bảo được lợi ích và sự an toàn trong nghề nghiệp của mình:
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: MandyMason5

  • Public profile