User profile: MarcinZam

User info
User name:MarcinZam
Name:Marcin Zamojski
Location:Kalety, PL
Website:http://domseniorakalety.pl/
Bio:W każdym społeczeństwie spotykamy ludzi u kresu swoich dni, którzy są często schorowani a czasem niedołężni. Nie wszyscy mają szczęście być otoczonym miłością swoich krewnych. Zdarza się, że te osoby są bezdzietne, czasem potomkowie wyjechały daleko od domu, a skrajnych przypadkach zwyczajnie nie chcą opiekować się własnymi dziadkami.
Jednak jako społeczność powinniśmy pomagać takim osobom. Oni odbudowywali nasz kraj z wojennych zniszczeń, oni kształtowali naszą polskość, oni obalili komunizm, a poza tym tym ludziom należy się szacunek.
Dlatego tworzy się coraz więcej domów opieki, w których panują niemal domowe warunki do mieszkania oraz pracuje w nich uprzejmy personel posiadający odpowiednie kwalifikacje pozwalające na zajmowanie się osobami w podeszłym wieku.
Jednym z wielu takich domów jest Dom Opieki Aurum Vitae w Kaletach. Oferuje on nowocześnie urządzone kwatery dla gości, wykwalifikowany personel i urządzone zaplecze. Oferuje także swojską kuchnię oraz dostosowany program animacyjny. Dom Seniora Aurum Vitae leży na pograniczu Ziemi Śląskiej w spokojnej miejscowości niedaleko Świerklańca. Powietrze jest tu wyjątkowo czyste a cały pensjonat leży wokół zieleni. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: MarcinZam

  • Public profile