User profile: b3kulug283

User info
User name:b3kulug283
Website:http://pbase.com/topics/l0avzpg626/najwazni584
Bio:Jego pierwotną postacią jest wytrzymałość, na którą największy przychód ma procentowa zawartość cementu i wskaźnik wodno-spoiwowy – im masa spoiwa a niewiele wody, tym beton będzie ciemniejszy. Beton więc indywidualny z najliczniejszych materiałów budowlanych. Beton ciężki wytwarzany jest z kruszyw specjalnych, najczęściej manganowych lub barytowych.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: b3kulug283

  • Public profile