User profile: bongda389

User info
User name:bongda389
Name:bongda389
Location:Vietnam
Website:http://bongda389.com/home/
Bio:Bongda389.com là website tổng hợp tin tức về lĩnh vực bóng đá, Các thông tin đăng tải trên bongda389 được đội ngũ biên tập chọn lọc từ các nguồn khác nhau trên internet (Vimeo, Youtube…).
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: bongda389

  • Public profile