• Users
  • doanhnhancuoituanvn

User profile: doanhnhancuoituanvn

User info
User name:doanhnhancuoituanvn
Email:doanhnhancuoituanvietnam@gmail.com
Name:DoanhnhancuoituanVN
Location:40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh
Website:http://www.doanhnhancuoituan.com.vn
Bio:https://www.doanhnhancuoituan.com.vn - Doanh Nhân Cuối Tuần là nơi tổng hợp tin tức về các CEO, Start Up trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, bất động sản... Địa chỉ: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh. SĐT: 0909019920
Statistical data
Birthdate:May 10, 1980
Gender:Male
Occupation:Administrator
Skills:BASIC
PHP
C++
Visual Basic
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: doanhnhancuoituanvn

  • Public profile