User profile: lethelinh97

User info
User name:lethelinh97
Name:Lê Thế Linh - Founder Langnghetrongdoitam.com
Location:Xóm 4, xã Duy Tiên, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Website:http://langnghetrongdoitam.com/le-the-linh
Bio:Chào bạn, Tôi là Lê Thế Linh! Từ trước đến nay gia đình tôi có nghề truyền thống lâu năm về sản xuất thùng rượu gỗ, trống gỗ,... Với tâm huyết từ đời tổ tiên cha ông truyền lại thì giờ đây tôi quyết định nối tiếp nghề gia truyền. Để không chỉ nối dõi nghề tổ tiên mà còn thúc đẩy phát triển Làng Nghề ngày càng lớn mạnh
Địa chỉ : Xóm 4, xã Duy Tiên, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Phone : 0369687697
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: lethelinh97

  • Public profile