User profile: longdinhdanhtra

User info
User name:longdinhdanhtra
Name:Long Đình Danh Trà
Location:74 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000
Website:http://longdinhdanhtra.com/
Bio:Giới thiệu: Đầu năm 2021, chị cùng các cộng sự và chuyên gia trong ngành sáng lập thương hiệu “Long Đình Danh Trà”. Bắt đầu từ đây, hành trình khám phá tìm hiểu về trà của chị chính thức mang theo một trọng trách mới, quảng bá và tôn vinh với người tiêu dùng trong nước và bạn bè quốc tế về những vùng trà Việt Nam có lịch sử hàng trăm năm qua.
Hag tags: #longdinhdanhtra #longdinh #danhtra #tra #traxanh #tra #amthuc #dacsan #travietnam #quavietnam #quatang
Địa chỉ: 74 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000
SĐT: 0965215068
Website: https://longdinhdanhtra.com/
Facebook: https://www.facebook.com/tralongdinh/
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: longdinhdanhtra

  • Public profile