User profile: primalis

User info
User name:primalis
Name:Primalis Việt Nam
Location:Viet Nam
Website:http://primalis.com.vn/
Bio:Primalis là thực phẩm hỗ trợ sức khỏe chuyên điều trị các bạn liên quan đến tuyến tiền liệt như: bệnh tiểu đêm nhiều lần, tiểu bị đau buốt, đi tiểu lắt nhắt, u xơ phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt
Tầng 3, Số 61 Cao Thắng, Phường 03, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3910 1913
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: primalis

  • Public profile