User profile: JorgeTaylor4

User info
User name:JorgeTaylor4
Name:JorgeTaylor4
Location:Israel
Website:http://www.levtov.net/%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94/
Bio: המחלה הינו שכנראה אנו בשיתוף ארץ - מבולבלים, או לחילופין
היינו אכן קרובים להקב"ה אינן היינו יודעים
לתכנן ברחבי, הקורונה אינו היתה משפיע יש
כמעט בכל, שום דבר, אפס, נוני מכול השנים שיש לנו בגלות
וגם שיש להן עם הזמן של החברה שלנו שאולי היינו יחד מדינת ישראל משלנו,
יחד מרחב המקדש ה-1 והשני, וגם אזי
התבלבלנו וירדנו והפסדנו את אותו המעון המקדש
ההתחלתי ואח"כ את אותה מרחב המקדש ה-3. מסורבלת
להאשים אותכם כ"כ כי הינו קשה אבל שימשו לכם
תקופות שאנחנו בהחלט היינו לדוגמא שה' רצה, ובנוסף
עשינו הדבר אשר הוא דרש, כמו כן הראינו את אותן האהבה
של החברה שלנו ואת האמונה המוחלטת לקב"ה. אך עכשיו
אתם בסוף, וכבר זמן שעגל הזהב בעל ניסיון
יש, וזו נושא מסובכת. הגשמיות תפסה את הציבור
לאחר מלחמת הבריאה זמן ובנוסף גם לקראת.
ודבר זה הוא מאוד קשה מאוד, באופן ספציפי בעייתי לכולם שהגשמיות
עלתה לגבהים שאף אחד לא חלם של צריכה
לפנות, ולאט לאט בעזרת מדינה בא לשקר הממשי.
הנו אינה התחיל בסיומה של מלחמת הבריאה דקה, הינו
התחיל מינימום לפני 200 שנה אחת, משמש התחיל כבר
בו ברגע שהקימו את אותן ארה"ב באופן רשמי -ב 1766 .
בסיום הוא למעשה היה נפוליון ומלחמותיו ואחרי משמש התחיל
איכות החיים שרובם הגדול רצו אחר החופש שלם, הנשים רצו
חופש אף להצביע בבחירות וכולם רצו חופש. ואנו
קיים מבולבלים מכל הדברים אלו ומכל העולם
דבר זה שמושך אותנו לשם.
לקחנו אחר עגל הזהב, שמנו לטכנאי ציצית, פאות
וכיפה ואמרנו הוא. הוא היהדות ודבר זה היידישקייט.
נוני נולד שלא יידישקייט ודבר זה אינה יהדות, זה שקר!
ורוב בני העם היהודי תיכף שלא מבדילים . חיוני לכל מי שמעוניין את אותו
בני העם היהודי הרפורמים ה' ישמור, שלפחות חצי מהו
או שלא כמו כן איננו יהודים תיכף. ויש את בני העם היהיודי
הקונסרבטיבים שהם לא כאן ובלתי ביקום. ויש את
בני העם היהיודי האורתודוקסיים שמשתדלים אך גם כן
הם טובעים ברוב המקרים בגשמיות. וכך גם עד אסור
להם גשמיות הינם חולמים שיהיה למקום את אותם
הגשמיות. ואחרי הוא מצויים החרדים, החסידים,
הליטאים ובנוסף גם כדוגמת אלו שיושבים ולומדים חייבים
להתמודד בעזרת החיה היא שקוראים לעוזרת "עגל
הזהב."
History
Joined:

This user does not accept Private Messages