User profile: a9wstfn316

User info
User name:a9wstfn316
Website:http://diigo.com/0kowe8
Bio:Ryzyko nawrotów jest znaczniejsze u chorych z zakłóceniami gospodarki lipidowej również u tych, obok jakich zmiany wystąpiły na łącznych czterech powiekach. Kaszaki na powiece dolnej i górnej, są okrągłe, są kształt kulki i sprawują dobrą powierzchnię. Kaszak w kąciku oka, co owo takiego? Lekko go spostrzec, albowiem jest niewiele jaśniejszy z skóry.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: a9wstfn316

  • Public profile