User profile: datxanh

User info
User name:datxanh
Name:Đất Xanh Group
Location:2W Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:http://ledinhphong.vn/dat-xanh/
Bio:Thông tin đánh giá tập đoàn Đất Xanh Group. Danh sách dự án Đất Xanh hoàn thiện và sắp bán mới nhất năm 2021. Xem ngay bài đánh giá chủ đầu tư Đất Xanh tại đây.
#dat_xanh #ledinhphong
Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0901377389
Email: phonglebds6669@gmail.com
Website:
https://ledinhphong.vn/dat-xanh/
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: datxanh

  • Public profile