User profile: khotruyencuoi

User info
User name:khotruyencuoi
Name:Kho truyện cười
Location:Việt Nam
Website:http://cotich.net/truyen-cuoi.html
Bio:Truyện cười hay còn được gọi là truyện tiếu lâm được xem là một lĩnh vực truyện dân gian bao gồm hàng loạt các hình thức được gọi với những danh từ khác nhau như truyện khôi hài, truyện tiếu lâm, truyện trào phúng, giai thoại hài hước, truyện trạng,…vô cùng đa dạng rộng lớn và phức tạp.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: khotruyencuoi

  • Public profile