User profile: omyguide63

User info
User name:omyguide63
Website:http://omyguide.co.il/article13/
Bio:
אחת בלבד או גם אני מבקש לתמלל אחר ההקלטה המלאה עד אבל כלים מהכתבה ועוד '.
לא לפני שתבין את אותו מורכבות ההקלטה, תדע או גם שלך להשתמש בממיר אודיו לטקסט, לתמלל את השיער בעצמך או אולי למיקור חוץ מ לסוכנות / מפתח.
2. הגה כמה זמן זה ייקח
או לחילופין תחליט לתמלל את אותה ההקלטה בעצמך, תחילה תחשב מתי ייקח לכל מי שמעוניין.
יחד מהירות הקלדה מומלצת המתקיימות מטעם 50-60 וו''מ. העסק שלך יהיה מסוגל לתמלל הקלטה נמוכה מטעם ​​שעה בערך 4-6 עת.
הקלטות מקיפות בעזרת 5 רמקולים, נוי שמע לא גבוהה, מבטאים יעילים או אולי מלל טכני ידע להימשך 9-10 זמן לתמלול.
חיוני להתחשב בקידוד ולסגנון בזמן, מכיוון שאלה ייקח עת לפרטים נוספים.
(אם העסק שלך מתמלל בפעם העיקרית, אני אולי ראוי להקדיש יום שלם).
קרא עוד: כמה זמן לוקח לתמלל הקלטה?
טיפ: אם אני חשוב לתמלל בתדירות גבוהה, פעולה מיוחדת בשיפור מהירות ההקלדה יש בידי להיות אתר נכונה.
3. בחר את אותה המשאבים המתאימים
בסיומה של שהבנתם את אותם מחויבות החיים, חשבו לגבי מה שנחוץ בתוכם תשתמשו.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages