User profile: w6fkcbv010

User info
User name:w6fkcbv010
Website:http://diigo.com/0jo8p5
Bio:Jego charakterystyczną klasą jest wytrzymałość, na którą największy szacunek ma procentowa zawartość cementu oraz wskaźnik wodno-spoiwowy – im mocno spoiwa także kilka wody, tym beton będzie żywszy. Beton to pewien z najliczniejszych materiałów budowlanych. Beton ciężki robiony jest z kruszyw specjalnych, najczęściej manganowych lub barytowych.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: w6fkcbv010

  • Public profile