User profile: bidatronghieu

User info
User name:bidatronghieu
Email:seo.bidatronghieu@gmail.com
Name:bidatronghieu
Location:Hồ Chí Minh
Website:http://bidatronghieu.com
Bio:Cơ sở sản xuất bàn bida Trọng Hiếu ✅ Lắp ráp, sản xuất bàn bida, ✅ mua bán, dịch vụ bàn bida giá rẻ Tp HCM ✅ Mua bán bàn bida mới cũ ✅ Phụ kiện bàn Bida.
Statistical data
Birthdate:Jan 1, 1975
Gender:Male
Occupation:Administrator
Skills:C
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: bidatronghieu

  • Public profile