User profile: ecomobi

User info
User name:ecomobi
Name:Ecomobi Social Selling Platform
Location:Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1, đường Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Website:http://ecomobi.com
Bio:Ecomobi Social Selling Platform là đơn vị duy nhất tại Đông Nam Á cung cấp dịch vụ KOLs/Influencer/Celeb kết hợp với trí thông minh của chatbot, giúp Nhãn hàng phát triển thương hiệu và doanh số.
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Viet Tower, số 1, đường Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Số điện thoại 19003044
Website: https://ecomobi.com
Chỉ đường: https://g.page/ecomobi-ssp?share
#SocialCommerce #PerformaceMarketing #Influcencer #KOL #BrandAwareness #Affiliate
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: ecomobi

  • Public profile