User profile: hatdieubactam

User info
User name:hatdieubactam
Email:hatdieubactam.vn@gmail.com
Name:Hạt Điều Bác Tâm
Location:Việt Nam
Website:http://hatdieubactam.vn
Bio:Bác Tâm - Một nông dân chính hiệu! Cả cuộc đời gắn bó với cây điều. Người luôn dành tâm huyết cho những sản phẩm hạt điều chất lượng nhất.
Statistical data
Birthdate:Mar 20, 1960
Gender:Male
Occupation:Administrator
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: hatdieubactam

  • Public profile