User profile: nhaoxahoiiec

User info
User name:nhaoxahoiiec
Name:Nhà Ở Xã Hội IEC - Mở Bán Chính Thức Giá Từ 13,8 Triệu/m
Website:http://g6land.net/nha-o-xa-hoi-iec/
Bio:Nhà ở xã hội IEC Tứ Hiệp Thanh Trì là dự án chung cư được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở tại xã Tứ HIệp, Huyện Thanh Trì, Tp Hà Nội
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: nhaoxahoiiec

  • Public profile