User profile: phuongdong

User info
User name:phuongdong
Name:Phuong Dong
Location:Ha Noi, Viet Nam
Website:http://oct.vn/
Bio:Công ty TNHH tư vấn XD và TM Phương Đông, tên giao dịch quốc tế là Orient trading and construction consultancy company limited Oct.vn. Phương Đông là nhà cung cấp hàng đầu giải pháp Dịch vụ thi công và Sản phẩm ứng dụng lĩnh vực xây dựng hoàn thiện bề mặt. #chongtham, #chattayrua
Website: https://oct.vn
Maps: https://g.page/PhuongDongCongTy?share
Statistical data
Occupation:Administrator
Skills:C++/MFC
Pascal
ADA
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: phuongdong

  • Public profile