User profile: sugarbaby

User info
User name:sugarbaby
Old user name:sugarbabt
Name:Sugar Baby
Website:http://www.sugar-baby.pl/
Bio:Sugar Baby
_________
Kim właściwie jest
sugar baby?
Sugar baby jest to mężczyzna lub kobieta, którzy dobrowolnie zgadzają się na świadczenie usług na rzecz sugar daddy lub sugar mommy w zamian za określone wynagrodzenie, które strony ustalają na początku swojej relacji
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: sugarbaby

  • Public profile