User profile: thietbiagt

User info
User name:thietbiagt
Name:thietbiagt
Website:http://thietbiagt.com
Bio:Các sản phẩm của Công ty Agritech thường có tính ứng dụng cao, phù hợp với nền nông nghiệp nước nhà và dễ dàng sử dụng. Một số sản phẩm nổi bật của Công ty Agritech như:máy sấy lạnh. máy sấy thăng hoa, máy sấy nóng,hệ thống nấu rượu,thiết bị rượu,máy móc nông sản


Website https://thietbiagt.com
Hotline: 0906.040.578 - 096.228.3555
Email: thietbiagt@gmail.com
Address: No. 55, Alley 48 Ba La, Phu Lam, Ha Dong District, Hanoi City
#maysaylanh #maysaythanghoa #maysaynong #maylaohoaruou #thietbiagt # 0dkw5 # 03rnh
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: thietbiagt

  • Public profile