User profile: vatlieukientruc

User info
User name:vatlieukientruc
Name:Vật Liệu Kiến Trúc
Location:Thanh Pho Ho Chi Minh
Website:http://vatlieukientruc.com.vn
Bio:Các sản phẩm lam chắn là một các tuyệt vời để tạo ra bóng râm cho khu vực ngoài trời và là một cách dẽ dàng để bảo vệ bản thân công trình khỏi ánh nắng mặt trời. Chúng có thể được thêm vào như một phần mở rộng cho công trình, nhiều hệ thống lam chắn hiện đại ngày nay có rất nhiều kiểu để lựa chọn và còn có thể gắn motor để điều khiển tự động từ xa

History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: vatlieukientruc

  • Public profile