User profile: balotuixachviet

User info
User name:balotuixachviet
Email:tuixachvietbalo@gmail.com
Name: Balo Túi Xách Việt
Location:28/11 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Website:http://balotuixachviet.vn
Bio:Balo túi xách Việt - Xưởng may balo túi xách quà tặng doanh nghiệp TPHCM. Địa chỉ: 28/11 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM. SĐT 0909 924 075. Website: https://balotuixachviet.vn/
Statistical data
Birthdate:Feb 3, 1990
Gender:Male
Occupation:Administrator
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: balotuixachviet

  • Public profile