User profile: doanhnhanonline

User info
User name:doanhnhanonline
Name:Doanh Nhân Online
Location:Ha Noi
Website:http://doanhnhanonline.com.vn/
Bio:Doanh nhân online chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm đầu tư phát triển kinh tế doanh nghiệp, cá nhân. Hỗ trợ kiến thức kinh tế, đầu tư, tài chính, phát triển từ các doanh nhân, doanh nghiệp hiện nay
124 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
0968570823
#doanhnhanonline
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: doanhnhanonline

  • Public profile