User profile: dothohaiminh

User info
User name:dothohaiminh
Name:Đồ Thờ Hải Minh
Location:Xóm 9 Liên Minh, Xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định
Website:http://dothohaiminh.com/
Bio:Giới thiệu: Song hành cùng những công trình nhà chùa, từ đền và tư gia, đồ thờ Hải Minh hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị kinh doanh và sản xuất các loại đồ thờ phục vụ.
Hastags, tag: #dothohaiminh #dotho
Địa chỉ: Xóm 9 Liên Minh, Xã Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định
Phone: 0988698292
Website: https://dothohaiminh.com/
twitter: https://twitter.com/dothohaiminh
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: dothohaiminh

  • Public profile