User profile: saigonlist

User info
User name:saigonlist
Name:Sài Gòn List
Location: 423 Chu Văn An, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website:http://saigonlist.net/
Bio:Saigon List - nơi chuyên chia sẻ những đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến để tham khảo những bảng tin hữu ích cho cuộc sống hiện đại nhé.
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: saigonlist

  • Public profile