User profile: tuanchaumarina

User info
User name:tuanchaumarina
Name:tuần châu marina
Website:http://tuanchaumarina.com.vn/
Bio:Dự án Tuần Châu Marina Hạ Long phát triển bởi tập đoàn Tuần Châu. Mô hình kinh doanh thương mại shophouse quen biển đầu tiên Việt Nam. Cập nhật rổ hàng mới nhất 2021.
Địa chỉ: Unnamed Road, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
SĐT: 0932897799
History
Joined:

This user does not accept Private Messages

User: tuanchaumarina

  • Public profile