Sortowanie w C++ Prosze pomocy

Mam na zadanie z informatyki posortowac te liczny od 0 do 1000. Nic nie mozna z tego usunac tylko dodac. Prosze pomocy!!! Jestem z tego lewy


#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;
int t[100];

void zerowanie()
{
for (int a=0; a<=100; ++a) t[a]=0;
}

void losuj()
{
srand (unsigned(time(NULL)));
for (int b=0;b<=100; ++b) t[b]= rand()%1000;
}
void wypisz()
{
for(int i=0;i<=100;++i) //wypisywanie tablicy
printf("%5d",t[i]);
printf("\n\n\n");
}
void sortuj ()
{
}

int main(int argc, char *argv[])
{

zerowanie ();
losuj ();
wypisz ();
sortuj ();
wypisz ();system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}
Topic archived. No new replies allowed.