C++/CLI WindowsForms CheckedListBox

I'm trying to get CheckedBoxes from 2nd form to previous window, but I dont have idea at all how to do that :/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
#pragma endregion
	private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 
			 
			 {
			 Form^okno=gcnew Form;
			 okno->Width=400;
			 okno->Height=600;
			 
			 //warzywa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Label^warzywa1= gcnew Label;
			 warzywa1->Text="Warzywa";
			 warzywa1->Location=Point(10,20);
			 CheckedListBox^warzywa= gcnew CheckedListBox;
			 warzywa->Location=Point(80,20);
			 warzywa->Size=System::Drawing::Size(120, 49);
			 warzywa->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^  >(4) {L"Marchewka", L"Pietruszka", L"Pomidor", 
				L"Ogórek"});

			 //owoce~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Label^owoce1= gcnew Label;
			 owoce1->Text="Owoce";
			 owoce1->Location=Point(10,80);
			 CheckedListBox^owoce= gcnew CheckedListBox;
			 owoce->Location=Point(80,80);
			 owoce->Size=System::Drawing::Size(120, 49);
			 owoce->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^  >(6) {L"Gruszka", L"Jabłko", L"Arbuz", L"Melon", 
				L"Pomarańcza", L"Ananas"});

			 //przetwory~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Label^przetwory1= gcnew Label;
			 przetwory1->Text="Przetwory";
			 przetwory1->Location=Point(10,140);
			 CheckedListBox^przetwory= gcnew CheckedListBox;
			 przetwory->Location = Point(80, 140);
			 przetwory->Size=System::Drawing::Size(120, 49);
			 przetwory->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^  >(4) {L"Kiełbasa domowa", L"Kiełbasa grillowa", 
				L"Polędwica wędzona", L"Parówki"});

			 //mieso~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Label^mieso1= gcnew Label;
			 mieso1->Text="Mięso";
			 mieso1->Location=Point(10,200);
			 CheckedListBox^mieso= gcnew CheckedListBox;
			 mieso->Location=Point(80,200);
			 mieso->Size=System::Drawing::Size(120, 49);
			 mieso->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^  >(3) {L"Wołowina", L"Kurczak", L"Wieprzowina"});
			 

			 //ryby~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Label^ryby1= gcnew Label;
			 ryby1->Text="Ryby";
			 ryby1->Location=Point(10,260);
			 CheckedListBox^ryby= gcnew CheckedListBox;
			 ryby->Location = Point(80, 260);
			 ryby->Size=System::Drawing::Size(120, 49);
			 ryby->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^  >(5) {L"Jesiotr", L"Łosoś", L"Śledz", L"Rekin", 
				L"Płaszczka"});
			 

			//Napoje~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			 Label^napoje1= gcnew Label;
			 napoje1->Text="Napoje";
			 napoje1->Location=Point(10,320);
			 CheckedListBox^napoje= gcnew CheckedListBox;
			 napoje->Location = Point(80, 320);
			 napoje->Size=System::Drawing::Size(120, 49);
			 napoje->Items->AddRange(gcnew cli::array< System::Object^  >(6) {L"KoKa-Kola", L"Woda Mineralna", L"Woda Źródlana", 
				L"Sok Jabłkowy", L"Sok Pomidrowoy", L"Sok Pomarańczowy"});
			 
			 


			 //PRZEKAZ DANE~~~~~~~~~~~~~~
			 Button^wyslij= gcnew Button;
			 wyslij->Location=Point(80,400);
			 wyslij->Text="Stwórz listę!";
			 wyslij->Width=150;
			 
			 //dodawanie komponentow
			 okno->Controls->Add(warzywa);
			 okno->Controls->Add(warzywa1);
			 okno->Controls->Add(owoce);
			 okno->Controls->Add(owoce1);
			 okno->Controls->Add(przetwory);
			 okno->Controls->Add(przetwory1);			 
			 okno->Controls->Add(mieso);
			 okno->Controls->Add(mieso1);					 
			 okno->Controls->Add(ryby);
			 okno->Controls->Add(ryby1);
			 okno->Controls->Add(napoje);
			 okno->Controls->Add(napoje1);
			 okno->Controls->Add(wyslij);


			 wyslij->DialogResult=System::Windows::Forms::DialogResult::OK;
			 okno->ShowDialog();
			 checkedListBox1->Text=warzywa->Text;
			 checkedListBox2->Text=owoce->Text;
			 checkedListBox3->Text=przetwory->Text;
			 checkedListBox4->Text=mieso->Text;
			 checkedListBox5->Text=ryby->Text;
			

			 }

Last command should send something but at now it's null.
Topic archived. No new replies allowed.