make class

somebody can help me with this


Skapa ett program där användaren kan ange ett tre siffriga tal och programmet räknar ut siffersumman. se programexempel nedan:

Ange ett tresiffrigt tal: 547
Siffersumman av 547 är 16

Siffersumman är summan av de enskilda siffrorna i talet. I exemplet ovan angav användare 547 och siffersumman beräknas då 5+4+7=16

Skapa ett program för betygsättning av filmer. Programmet ska vara utformat så att man kan mata in betyget från tre olika filmrecensenter. Programmet räknar sedan en medelpoäng räknar sedan en medelpoäng av de angivna betygen och avrundar till närmast heltal. Betyget visas sedan som stjärnor. Man kan ge omdömen för oändligt många filmer och programmet avslutas när man inte matar in någon filmtitel (enbart enter tryckning). Användaren börjar alltså med att ange en filmtitel, sedan tre st betyg vilket därefter visas som stjärnor(medeltalet). Sedan följer ny möjlighet att mata in en filmtitel osv ända tills man inte skriver någon titel utan enbart trycker på Enter.

Exempel

Filmens titel: X-MEN
Filmrecensent 1 ger betyget: 4
Filmrecensent 2 ger betyget: 5
Filmrecensent 3 ger betyget: 4
—————————————————
X-MEN * * * *

Filmens titel: DJUNGELBOKEN
Filmrecensent 1 ger betyget: 5
Filmrecensent 2 ger betyget: 5
Filmrecensent 3 ger betyget: 4
—————————————————
DJUNGELBOKEN * * * * *
Please note that this is not a homework site. We won't do your homework for you. The purpose of homework is that you learn by doing. However we are always willing to help solve problems you encountered, correct mistakes you made in your code and answer your questions.

We didn't see your attempts to solve this problem yourself and so we cannot correct mistakes you didn't made and answer questions you didn't ask. To get help you should do something yourself and get real problems with something. If your problem is "I don't understand a thing", then you should go back to basics and study again.

You have two entirely unrelated programs to write. Do one at a time.
Hallå andreasdantebraun,

For the first part you could read the number into a string and then access each element of the string changing the "char" into an "int" adding it to a "total" variable.

Jag kan inte garantera översättningen.

För första delen kan du läsa numret i en sträng och sedan få åtkomst till varje element i strängen som ändrar "char" till en "int", lägger den till en "total" variabel. Jag är inte säker på hur man översätter koden till något du kan använda, men något som:

For the second part you will need to show some work before anyone can help you.

För den andra delen måste du visa lite arbete innan någon kan hjälpa dig.

Hope that helps,

Andy
Registered users can post here. Sign in or register to post.